ขายตั๋วการบินไทยชั้น business class first class ราคาถูก

05 July 2012 | By admin in ขายไมล์การบินไทย | No Comments Yet

อัพเดท 1 พฤษภาคม 2559 การบินไทยมีการยกเลิกภาษีน้ำมัน ทำให้ตั๋วมีราคาถูกลงครับ

ราคาตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Royal silk class) รวมภาษีและค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

เที่ยวบิน                                        ราคาที่ซื้อจากเรา                          ราคาที่ซื้อจากการบินไทย

Bangkok-Copenhagen              55,525-71,025  บาท                 126,820-169,515 บาท
Bangkok-Stockholm                 55,425-70,925  บาท                126,720-150,440 บาท
Bangkok-Auckland                    64,805-81,305  บาท                115,165-133,550 บาท
Bangkok-Brussels                      64,775-81,275  บาท                 129,175-146,520 บาท
Bangkok-Frankfurt                 66,850-83,350  บาท                  131,250-135,170 บาท
Bangkok-London                      73,585-90,085  บาท                144,710-148,865 บาท
Bangkok-Milan                            64,680-81,180  บาท               126,975-143,675 บาท
Bangkok-Munich                        66,380-82,880  บาท              118,065-125,560 บาท
Bangkok-Oslo                              64,250-80,750  บาท              126,545 บาท
Bangkok-Paris                              67,195-83,695  บาท               131,595-139,430 บาท
Bangkok-Rome                            64,410-80,910  บาท               126,705 บาท
Bangkok-Zurich                           65,050-81,550  บาท               129,450-133,370 บาท
Bangkok-Los angeles                 86,465-104,965 บาท              129,665-183,385 บาท

ราคาตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส (Royal first class) รวมภาษีและค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

เที่ยวบิน                                    ราคาที่ซื้อจากเรา                     ราคาที่ซื้อจากการบินไทย

Bangkok-Brussels                89,525-108,775 บาท                      172,345 บาท
Bangkok-Frankfurt           91,600-110,850 บาท                      174,420-180,320 บาท
Bangkok-London               98,335-117,585 บาท                       190,385 บาท
Bangkok-Milan                   89,430-108,680 บาท                      169,355 บาท
Bangkok-Munich               91,130-110,380 บาท                       155,450 บาท
Bangkok-Paris                      91,945-111,195 บาท                      174,765 บาท
Bangkok-Rome                      89,160-108,410 บาท                    169,085 บาท
Bangkok-Zurich                   89,800-109,050 บาท                      172,620 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ตั๋วมีอายุ 1ปี

- ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
- เมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/เที่ยวบิน โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 1,200 บาท (ต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง) และขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างครับ
- สามารถนัดออกตั๋วและชำระเงิน ที่การบินไทยสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีครับ

ในกรณีที่ต้องการตั๋วอื่นๆนอกเหนือจากนี้สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามราคาได้ครับ แต่ราคาตั๋วจะถูกกว่าทางเอเจนซี่ หรือหน้าเว็บการบินไทยไม่มากครับ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเอ 082-342-9628

line: thaimile.com
csasioinhom@hotmail.com